3,900,000 ریال

  روز برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعت برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 1 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

99,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

1,490,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 10 تعداد جلسات: 4 جلسات میدانی: 1 جلسه ظرفیت کلاس: 12 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

99,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

109,000 ریال
125,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

113,000 ریال
129,000 ریال

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

1,990,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 19:30 تا 21 ساعات کلاس: 15 تعداد جلسات: 10 ظرفیت کلاس: 8 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

299,999 ریال
390,000 ریال

    آموزش مقدماتی آموزش پیشرفته آموزش ایجاد ظرافت و ضخامت با جدیدترین متد آموزش یک دی وی دی آموزش مفردات آموزش اتصالات  

1,190,000 ریال

  روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 18:30 تا 19:30 ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 7 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

2,880,000 ریال

  روز برگزاری: سه شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 16 تعداد جلسات: 6 ساعات و جلسات میدانی: 6 ساعت و 2 جلسه ظرفیت کلاس: 10 نفر شروع کلاس: سه شنبه 27 فروردین 98 مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

ناموجود

    طرح سنتی رنگ های متفاوت با کیفیت بالا و دوخت زیبا قابل شستشو ساخت هنرهای خودکار  

ناموجود

  بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک به همراه کیف جاخودکاری هدیه  

ناموجود

    دی وی دی آموزش کامل بسته 8 رنگی خودکار بیک اصل کیف جاخودکاری زیردستی خودکار ساخت مکزیک اصل  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

  استدلر اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر شفافیت رنگ ساخت آلمان  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    جنس چرم مصنوعی به صورت پوشه ای دوخت زیبا مناسب خوشنویسی با خودکار جنس باکیفیت رنگ قهوه ای سوخته  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک  

ناموجود

    بیک اصل بدون جوهر پس دادن دوام و استحکام ساچمه ضخامت 1/6 میلی متر روان شفافیت رنگ ساخت مکزیک