Roadie
 

دوره های عکاسی که در شیراز برگزار می شود، شامل تعدادی کلاس میدانی است که در مکان های مختلف جهت تمرین و عکاسی بیشتر برگزار می شود. کافی است در این دوره ها شرکت کنید و به صورت حرفه ای عکاسی کنید...

Roadie
 

دوره های عکاسی مقدماتی و پیشرفته با هدف بکارگیری دانش عکاسی در زمینه های مختلف عکاسی در شیراز برگزار می شود که شما هم میتوانید با شرکت در این دوره ها دانش عکاسی خود را افزایش دهید...