آموزش حضوری خوشنویسی با خودکار در تهران

مدیر سایت /


هنرهای خودکار با توجه به استقبال مردم از هنر خوشنویسی با خودکار، آموزش حضوری خوشنویسی با خودکاردر تهران را آغاز کرده است.

این کلاس در دو دوره برگزار می شود و به صورت خصوصی در منزل شما برگزار می شود. زمان هر جلسه 1 و نیم تا 2 ساعت می باشد.

دوره ی اول که دوره کامل تحریری می باشد 10 جلسه است و هزینه هر جلسه 50 هزار تومان می باشد. هزینه کلاس به صورت 2 بار در جلسه اول و جلسه ششم پرداخت می شود. بدین صورت که جلسه اول 250 هزار تومان و جلسه ششم نیز 250 هزار تومان برای دوره ی اول به استاد پرداخت می شود. با این دوره تجریری کامل می شود و دوره دوم شکسته نستعلیق می باشد که هزینه و تعداد جلسات مانند دوره اول است. با این تفاوت که در دوره دوم ضعف و قوت نیز به هنرجو آموزش داده می شود که ظرافت و ضخامت در خط هنرجو کاملا دیده می شود.

به سادگی در منزل خوش خط شوید و وقت خود را بیهوده در تهران شلوغ و آلوده نگذرانید.

با ما تماس بگیرید و خوش خط شوید.

برای ثبت نام کلاس های حضوری خوشنویسی با خودکار در تهران  با شماره 09022220018 تماس حاصل فرمایید.

 

...

نمونه خط استاد